Jazykové kombinace

Je zajímavé, a není to jen můj pocit, že některé zakázky v určitých jazykových kombinacích mají zvláštní vlastnost „kupit se“.


Například zájem o překlady z češtiny do polštiny a naopak byl několik týdnů nižší než obvykle. Vzápětí jsme ovšem během dvou dnů řešili hned několik zakázek – soudní překlad pro pražskou advokátní kancelář, pro dvě fyzické osoby a navrch ještě tlumočení.

Sotva skončilo třídenní „bulharskéobdobí – poptávka na překlad 90 stran diplomové práce z bulharštiny do češtiny, realizace soudních překladů projektové dokumentace pro důlní společnost z češtiny do bulharštiny a několik dalších překladů úředních dokumentů pro fyzické osoby, přicházejí „švédskédny – soudní překlad ze švédštiny do češtiny pro jednu z největších advokátních kanceláří v Čechách a překlad téměř 20 stran technických specifikací.

Poptávka po překladech do nebo z některých méně obvyklých jazyků, jako např. švédština, bulharština, rumunština, ukrajinština, polština nebo maďarština, může být několik týdnů velice nízká, a pak se několik dní téměř nezabýváme ničím jiným.

„Kupení“ se, zdá se, vyhýbá hlavním jazykům – překladům z/do angličtiny, němčiny a francouzštiny, záplava překladů z různých oborů je u kombinací těchto jazyků s češtinou zcela plynulá.

Další zajímavostí je oborové kupení (tedy poptávky pro překladech ve specifických oblastech – právo, ekonomika, biologie a chemie atd.), které často pozorujeme např. u překladů z češtiny do ruštiny a naopak.

 

Autor: Alžběta Zemanová

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři