Jak rychlí jsme?

Pro nás i pro naše klienty je samozřejmě jedním z důležitých kritérií termín vyhotovení. Často se setkáváme se dotazem „do kdy nejdříve byste překlad zvládli?“.

Ale jak rychlí doopravdy jsme? Odpověď není tak jednoznačná, jak by si případný potenciální zákazník mohl myslet. Dalo by se říci „to záleží pouze na Vás“, ale to je samozřejmě nutné brát s jistou rezervou.

Snažíme se řídit pravidlem, že překladatel obvykle zvládne přeložit 10 normostran textu za jeden pracovní den. Tento rozsah ovšem není závazný. Pro některé exotické nebo málo poptávané jazyky existuje ve světě pouze několik překladatelů, kteří mohou překlad kvalitně vyhotovit (zejména jde-li o překlady z/do češtiny). Ceny za tyto překlady jsou pak logicky vyšší a termíny jsou delší než u překladů do obvyklých jazyků. Ale funguje to i obráceně, někteří překladatelé, pracují-li třeba celý den a noc s minimem přestávek, zvládnou i několikanásobně větší počet normostran, než je standardních 10. Jenže sami jistě uznáte, že takto pracovat se nedá déle než jeden až dva dny; soustředění je pak nižší, únava vysoká a kvalita klesá. A protože si na kvalitě zakládáme, snažíme se to po překladatelích nepožadovat, i když by třeba byli ochotni to pro nás udělat.

Občas se ale stane, že klient potřebuje přeložit opravdu velké množství textu za velice krátkou dobu. V této chvíli například pracujeme na překladu téměř 400 normostran s termínem vyhotovení v rámci několika málo dnů. Vždy se snažíme najít způsob, jak klientovi vyjít vstříc. Však i od toho jsme také tady, abychom převzali zodpovědnost a starosti na svá bedra a ušetřili vás stresu a řešení komplikovaných situací v prostředí, ve kterém se na rozdíl od nás tolik nepohybujete.

I přes maximální krátkodobé vytížení nelze některé rozsahy s využitím jediného překladatele prostě realizovat. Pak přichází jediný možný postup – rozdělení překladu mezi  více překladatelů, kteří na něm budou pracovat současně. Aby se zachovala kvalita výsledku, není možné, aby překladatelé pracovali každý na svém počítači a překlady se pak jen pospojovaly dohromady. Vždyť by překlady nebyly jednotné, konkrétní výrazy by byly přeloženy v každém úseku jinak a v textu by se pak dalo jen obtížně orientovat. Pracují tedy v překladatelském software – CAT – který funguje jako jisté pojítko mezi jednotlivými překladateli navzájem. My využíváme Memsource. Díky sdílené překladové paměti a glosáři, který překladatelé vytváří za pochodu, hned každý z nich vidí, jak který výraz či slovní spojení přeložil v jiné části někdo jiný a svůj překlad tak mohou přizpůsobit. Na konci pak všichni provedou kontrolu kvality, která kromě dalšího umí odhalit i podobné nesrovnalosti a při finální kontrole svůj překlad ještě náležitě upraví.

To ale ještě nemůže být konec. Vzniklý překlad by již byl po terminologické stránce jednotný, ale stylisticky by se mohl lišit. Následuje tedy ještě poslední, celková kontrola pouze jedním člověkem, který má za úkol překlady přečíst, zkontrolovat, zda jsou v pořádku a sjednotit všechny drobné nesrovnalosti, které třeba unavenému oku původního překladatele i našemu CAT unikly.

Tento postup by ovšem nebylo možné realizovat, pokud bychom měli pracovat s PDF, obrázky či jinými formáty, které nejsou textové. Dostaneme-li tedy za úkol přeložit tento typ souboru, je před samotným překladem ještě nutné naformátování do Wordu. Toto může, podle kvality a délky zaslaného souboru, trvat i několik dnů. Tedy dostaneme-li 400 normostran v PDF, které je nutno přeložit do pěti dnů a počítáme-li s 2 dny na formátování a 1,5 dnem na finální kontrolu, na samotný překlad nám zbývá opravdu jen velice krátká doba.

I to je jeden z důvodů, proč Vám nemůžeme například jen po telefonu sdělit, jak rychle bychom který rozsah stihli přeložit a vždy vyžadujeme, abyste nám dokumenty nejprve zaslali na posouzení. Tyto uvedené faktory, a spousta dalších aspektů,naši odpověď výrazně ovlivní a neradi bychom Vám slibovali něco, co pak nebudeme schopni splnit.

Přes všechna provedená opatření je ovšem nutné počítat s tím, že překlad od jednoho překladatele, který na něj bude mít dostatek času, bude vždy kvalitnější a uhlazenější, než jakákoliv vysoce urgentní objednávka. Proto důrazně doporučujeme s potřebou překladu počítat pokud možno dopředu a vyhradit si na něj dostatek času. Víme ale, že to není vždy možné. A proto, máte-li dotaz na termín vyhotovení Vašeho překladu nebo se potřebujete dopředu informovat, kolik byste si na něj měli vyhradit času, neváhejte nás kontaktovat.Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři