Terminologický glosář – jak dodržet jednotnost odborné terminologie

Už jste se někdy setkali s tím, že v překladu odborného textu potřebujete dodržet jednotnou terminologii, případně terminologii podle určité normy?

Pokud ano, máme pro vás řešení.
A co víc, umíme jej efektivně aplikovat.


Použití odborné terminologie se u profesionálních překladů považuje za samozřejmost. Ať už se jedná o texty z oboru strojírenství, stavebnictví, life science nebo právní či finanční dokumenty, komplexní lokalizaci e-shopu či velmi aktuálně texty spojené s onemocněním covid-19, vždy existuje potřeba dodržet odbornou terminologii daného odvětví a zajistit její konzistenci.

 

Přestože naše agentura využívá výhradně služeb profesionálních překladatelů a korektorů znalých daného oboru, nespoléháme se pouze na jejich odbornost. Žádný z našich překladových projektů se proto neobejde bez použití terminologického glosáře. Ten nám pomůže dodržet terminologii, která je jednotná, v oboru běžně používaná či případně klientem preferovaná.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nahlédněte na konkrétní příklad z praxe – případovou studii o dodržení jednotné odborné terminologie podle evropské legislativy. Z konkrétních nařízení, která nám klient poskytl, jsme extrahovali více než 1000 odborných výrazů, a ty následně zapracovali do terminologického glosáře v našem překladovém studiu.

Terminologický glosář je nedílnou součástí CAT nástroje (nástroje pro počítačem podporovaný překlad), který ve společnosti České překlady využíváme jako profesionální uživatel již od roku 2010. Nenechte se ovšem mýlit: nejedná se o žádný automatický překladač, který by odvedl práci za nás a našeho překladatele. Jedná se o podpůrný software disponující řadou užitečných funkcí. Překladateli nabízí při překladu předem definované termíny, našim projektovým manažerům pak usnadňuje kontrolu použité terminologie a kvality překladu obecně před jeho odevzdáním klientovi.

 

Pro naši práci je nanejvýš užitečné, máme-li k dispozici zákazníkem odsouhlasené odborné termíny nebo alespoň referenční materiály, z nichž můžeme klíčová slova vyextrahovat a zapracovat je do terminologického glosáře. Pokud jste tedy jako klienti ochotní věnovat čas sestavení vlastního terminologického slovníčku či alespoň zkontrolovat a odsouhlasit námi navrženou terminologii, nepochybujte o tom, že se to záhy projeví na kvalitě a konzistenci vašich překladů.

Chtěli byste sestavit glosář i pro vaši společnost?
Kontaktujte nás.

Nebojte se nás oslovit s požadavkem na kvalitní odborný překlad. Společně najdeme řešení, které vám bude maximálně vyhovovat. Vaše nároky na odbornou terminologii jsou pro nás výzvou, a jelikož si zakládáme na dobře odvedené překladatelské práci, pro splnění těchto požadavků uděláme vždy maximum.

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři