Soudní tlumočník je povinen předlohu pevně svázat s překladem. Pokud si tedy chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechte si z něj vyhotovit ověřený opis a ten nám dodejte k překladu.