Mám k soudnímu překladu dodat originál nebo ověřenou kopii?

Soudní překladatel je povinen předlohu pevně svázat s překladem.
Pokud si chcete ponechat svůj dokument pro pozdější použití, nechejte si z něj vyhotovit ověřený opis (kopii) a ten nám dodejte k překladu.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.