Poslali jste nám na překlad dokument ve formátu PDF, nečitelný scan nebo obrázky s needitovatelnými popisky?

I s tím si poradíme. Vynasnažíme se, aby se vzhled přeložených dokumentů co nejpřesněji podobal originálu. Přesto však konečná grafika nemusí 100procentně odpovídat původnímu dokumentu.


Partneři