Můžete mi dodat soudní překlad také elektronicky?

Ano, to můžeme.

Od roku 2021 lze soudní překlady vyhotovovat elektronicky. Elektronický soudní překlad není nic jiného než soubor ve formátu PDF obsahující originální dokument, jeho překlad a překladatelskou doložku s elektronickým podpisem soudního překladatele a časovým razítkem. Tento způsob vyhotovení soudního překladu je ideální, pokud překlad plánujete zasílat e-mailem nebo datovou schránkou. Má stejnou platnost jako soudní překlad v tištěné podobě, nicméně doporučujeme nejprve se dotázat u příjemce, zda překlad v této podobě akceptuje. Některé instituce mohou vyžadovat překlad svázaný s originálním dokumentem ve formě výtisku.

Ne všichni naši kolegové elektronický soudní překlad vyhotovují, pokud o něj máte zájem, sdělte nám to, prosím, hned při objednávání překladu, abychom mohli vybrat pro vaši zakázku vhodného překladatele.


Partneři