Kontrolujete překlady před jejich odesláním klientovi?

Ano, tzv. interní kontrola probíhá standardně u všech zakázek a je již zahrnuta v ceně.

Kontrola je zaměřena na pravopis, překlepy, správnost čísel, formátování textu a jednotnost terminologie vůči glosáři apod.

Další řada kontrolních kroků probíhá v rámci procesu zajištění kvality na našem překladovém serveru.


Partneři