Kdy se používá korektura rodilým mluvčím?

Korekturu rodilým mluvčím vyhotovujeme u textů/překladů, u nichž je nezbytné, aby byly v pořádku nejen po stránce věcné a gramatické správnosti, ale i po stránce stylistické, typicky pokud jsou určeny ke zveřejnění.


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.