Forma překladu uznaná úřady, vyhotovená soudem jmenovaným překladatelem, pevně spojená s originálem a doložkou soudního tlumočníka.

Je vyžadován při některých úředních úkonech (svatba s cizincem, podnikání či zaměstnání v zahraničí, vyřizování zahraničních pojistných událostí, atd.)