Co je soudní překlad a kdy je potřeba?

Soudní překlad, často označovaný také jako „ověřený“, „certifikovaný“, „notářský“ či „s kulatým razítkem“, je překlad vyhotovený překladatelem jmenovaným soudem nebo Ministerstvem vnitra.

Tyto překlady nacházejí nejčastější využití při jednání se státními institucemi (matriky, soudy, úřady, konzuláty, …), ale v mnoha případech je vyžadují i nestátní subjekty.

Soudní překlad se vždy svazuje s původní listinou (nebo jejím notářským opisem) a opatřuje se doložkou soudního překladatele s jeho podpisem a kulatým razítkem.


Partneři