Co je simultánní tlumočení?

Na rozdíl od konsekutivního (následného) tlumočení je simultánní tlumočením souběžným – tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka, který hovoří plynule.

Simultánní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že nebudou při svém projevu dělat pauzy. Typické je pro konference a souběžné tlumočení do více jazyků. Zpravidla je pro něj nezbytné zajistit tlumočnickou techniku.

Simultánní překlad probíhá v reálném čase, přičemž tlumočník se musí podřídit tempu řečníkova projevu. Jde o mimořádně náročnou disciplínu, proto tlumočníci pracují ve dvojicích a střídají se asi po 20 minutách.


Partneři