Co je QA kontrola a jak probíhá?

QA (z anglického Quality Assurance) je sada kontrol přesnosti překladu.
Nástroj, ve kterém překládáme, je schopný porovnat překlad s originálem a odhalit případný nesoulad například v těchto dílčích aspektech:

 

  • Formátování textu – originál je napsaný tučně, překlad ne.
  • Čísla – originál obsahuje číslovku 2, v překladu chybí.
  • Terminologie – glosář říká, že smlouva se má přeložit jako „contract“, ale tento termín v překladu chybí.
  • Rozsah textu – překlad nemá být delší než 50 znaků, ale ve skutečnosti delší je.
  • Konzistence – stejný originál je přeložený dvěma různými způsoby.
  • Pravopis – jsou označeny možné chyby.

 

Těchto kontrol je celkem asi 40.
Nemusí se přitom nutně jednat o chyby, nástroj překladatele pouze upozorní na místa, která považuje za problematická, a je pak na překladateli, aby varování prošel, vyhodnotil a provedl úpravy tam, kde je to nutné.


Partneři