Co je konsekutivní tlumočení?

Na rozdíl od simultánního (souběžného) tlumočení je konsekutivní tlumočením následným – řečník pronese určitý úsek projevu, odmlčí se a tlumočník během této pauzy příslušnou část přetlumočí.

Konsekutivní tlumočení je vhodné, pokud řečníci vědí, že budou moci/ochotni dělat při svém projevu pauzy. Typicky tedy při některých obchodních jednáních, prezentacích, projevech atd.


Partneři