Fandíme ARPOKu – neziskovce podporující globální rozvojové vzdělávání

V roce 2019 si nezisková organizace ARPOK vybrala České překlady pro realizaci rozsáhlé zakázky – překladu tří svazků učebnice dějepisu s názvem Světové dějiny lidstva, které se zabývají globálními tématy (jako je například migrace, klimatické změny, mezinárodní či genderová nerovnost) v historických souvislostech.


Zakázka je financována z projektu Get up and Goals!, zaměřeného na začleňování globálního rozvojového vzdělávání do výuky na středních a základních školách. Dosud jsme z angličtiny přeložili téměř 165 000 slov (tedy přibližně 660 normostran), a to včetně jazykové a stylistické korektury. Projekt se v současné době dokončuje, učebnice by světlo světa měla spatřit do konce roku 2020. Ukázku naší práce si můžete již nyní prohlédnout zde.

 

Co vlastně ARPOK znamená a co si představit pod pojmem globální rozvojové vzdělávání?

ARPOK = A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost) 

Globální rozvojové vzdělávání nám pomáhá lépe porozumět propojenosti světa a globalizované společnosti, jejíž jsme součástí. Klade důraz na celoživotní proces vzdělávání, který nás nutí k neustálému zkoumání světa a snaze pochopit vztah mezi námi a ostatními lidmi a místy na světě. V ARPOKu se touto oblastí zabývají již více než 15 let a v rámci výukových programů, seminářů, týdne globálního vzdělávání, účasti na projektu Světová škola a dalších aktivit pomáhají pedagogům najít způsob, jak vyučovat aktuální témata dneška.

 

Konference Učíme o globálních souvislostech 

Koncem srpna se v krásných prostorách Uměleckého centra KONVIKT v Olomouci konala konference Učíme o globálních souvislostech VI. Plán pro příští dekádu, která se globálním rozvojovým vzděláváním zabývala po teoretické a zejména po praktické stránce. A protože jsou nám tato témata blízká a aktivity ARPOKu považujeme za více než užitečné, bylo nám potěšením, že se naše account managerka Irena Šotková mohla konference zúčastnit.

Program byl skutečně pestrý. Konferenci zahájil Prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého. Ředitel ARPOKu Ondřej Klímek poté v krátkosti účastníkům představil aktivity této organizace. Následovala přednáška Michala Broži, vedoucího informační kanceláře Organizace spojených národů (OSN) v České republice, který se věnoval sedmnácti cílům udržitelného rozvoje (tj. programu OSN na rozvoj v letech 2015–2030) a perspektivy jejich plnění.

 

Co si pod takovým cílem máme představit? Například jak vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě, jak zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi, jak umožnit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie apod. Ačkoliv byste si mohli říci, že přístup k elektřině už má každý s výjimkou domorodců ze zapadlých tropických pralesů či jiných odlehlých ostrovních oblastí a dostupnost vody považujete za jednu z nejzákladnějších podmínek lidského života a myslíte si, že téměř každý na světě má přístup k vodě zajištěn, opak je pravdou – 800 000 000 lidí na světě nemá přístup k elektřině a 3 miliardy lidí nemají doma možnost umýt si ruce pod tekoucí vodou. Je tedy zřejmé, že nás v této oblasti čeká ještě hodně práce.

Na Michala Brožu navázal publicista Daniel Tichý z České televize, který představil svou televizní sérii „Klima mění Česko“ a „Česko chrání klima“ věnující se dobré praxi v oblasti klimatických opatření v České republice. Nabídl učitelům účast na osvětových aktivitách v oblasti ochrany klimatu, jako jsou besedy na školách, s veřejností či instalace putovní klimatické výstavy.

Po vynikajícím vegetariánském obědě servírovaném v atriu, jak jinak, než univerzitní menzou se účastníci konference rozdělili na dvě skupiny, aby se mohli zapojit do workshopů s názvem „Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně“ či „Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy“.

Konferenci zakončila úžasná Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019. Prezentace aktivit žáků „malé školy s velkými úspěchy“ musela všechny zúčastněné učitele nadchnout a povzbudit do další práce. Tato „Ekoškola“ se nejen výrazně zaměřuje na oblast enviromentální výchovy, ale zapojuje se i do jiných aktivit propojujících výuku s praktickou stránkou, jako například projektů ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze či mezinárodního projektu pod záštitou OSN – Global Issues.

Spoluprací žáků, učitelů a místní komunity se u školy podařilo vybudovat nádhernou školní zahradu sloužící k výuce, relaxaci, sportovním a kulturním aktivitám nebo k pěstování zeleniny a bylinek pro školní jídelnu.

V prostorách atria Konviktu měli účastníci konference po celou dobu možnost seznámit se s prezentacemi dalších neziskových a vzdělávacích organizací zabývajících se tématy globálního rozvojového vzdělávání, zakoupit si výukové materiály či diskutovat o tom, jak úspěšné jsou jednotlivé školy v praktickém začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

 

 

Nezbývá než konstatovat, že jsme se velice rádi stali součástí projektu Get up and Goals, a to v roli překladatele a korektora učebnice. Realizace takovýchto zakázek je pro nás a naše překladatele vždy zajímavým zpestřením v každodenní záplavě překladů právních, technických, lékařských či jiných odborných dokumentů.

 

Přejeme ARPOKu hodně dalších úspěchů při naplňování jejich vize, kterou vyjadřuje již samotný název této neziskové organizace, tedy „Podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti.

 

Foto: Jakub Wittka

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři