Court interpreting

Soudní tlumočení je specifická disciplína, v níž jde především o přesnost – tlumočený projev musí přesně odpovídat originálu a nic se nesmí měnit. Soudní tlumočník se navíc musí průběžně ujišťovat, že osoba, které tlumočí, všemu rozumí. Během úředních úkonů se tak stává nezávislým, nestranným a diskrétním zprostředkovatelem informací v jejich nejvěrnější podobě.

Soudní tlumočení

Spolupracujeme s nejlepšími tlumočníky v ČR. 

Známe tlumočníky od Aše až po Jablunkov a víme, kdo je v čem nejlepší, díky čemuž můžeme pro vaši zakázku vybrat profesionála, který se nejlépe orientuje ve vaší problematice a zná terminologii oboru. U nás máte jistotu, že nesáhnete vedle.

Všechno zařídíme za vás.

Nemusíte se prakticky o nic starat. Opravdu. Dopřejeme vám luxus nechat všechno na nás. Veškeré podklady, které tlumočník potřebuje k tlumočení, si od vás včas vyžádáme. Navíc máme vždy k dispozici náhradníka pro případ, že by tlumočník onemocněl.

Překladatelská agentura

Máme zkušenosti jako málokdo.

Za dobu existence firmy jsme přetlumočili více než 5000 hodin, což dělá v součtu téměř sedm měsíců non stop tlumočení. Pravidelně se na nás obracejí stovky spokojených klientů, kterým dnes dokážeme zajistit soudní tlumočení ve 40 jazycích. Nejen to nás řadí k tuzemské tlumočnické špičce.

Postup pro objednání soudního tlumočení

1

Poptávka

Napište nám všechny informace, které máte k tlumočení k dispozici.
Pokud si nejste něčím jistí, zavolejte nám, rádi vám poradíme.

2

Nabídka

Jakmile budeme mít všechny potřebné informace, vypracujeme cenovou nabídku, kterou vám zašleme ke schválení.

3

Objednávka

Po schválení cenové nabídky a uhrazení faktury vám zajistíme vhodného tlumočníka a domluvíme s ním všechny podrobnosti.

4

Realizace

V den konání se s tlumočníkem sejdete na smluveném místě a tlumočení proběhne v souladu se zákonem.

Reference
„Naše spolupráce s překladatelskou agenturou České překlady trvá již více než 10 let. Několikrát jsme využili služeb tlumočení, zejména při rozhovorech vedení banky s médii. S překlady i tlumočením jsme byli vždy velmi spokojeni, ceníme si zejména vysoké kvality překladu odborných textů a poskytovaných služeb.“
Jan Hainz Marketing & Communication
More references

Požádejte o cenovou nabídku

Jednorázová spolupráce

Poptávka je vhodná spíše pro jednorázovou akci.
Pokud uvažujete o dlouhodobé spolupráci,
kontaktujte naše specialisty.

Dlouhodobá spolupráce

Zuzana Dvouletá

Zuzana Dvouletá

+420 739 261 211
sales@ceskepreklady.cz

Více o soudním tlumočení

Soudní tlumočení je výjimečné tím, že ho smí vykonávat pouze soudní tlumočník jmenovaný Krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Je nutné při úředních úkonech, jichž se účastní osoba, která neovládá jednací jazyk. Nejčastěji se tlumočí konsekutivně, tedy po částech. Soudní tlumočník musí tlumočnický úkon zapsat do tlumočnického deníku.

 

Kdy je vyžadována přítomnost soudního tlumočníka?

  • Během soudních řízení, například u rozvodů nebo při projednávání péče o dítě.
  • Při jednání s matrikou.
  • U svatebních obřadů s cizinci.
  • Při policejním vyšetřování.
  • Na valných hromadách obchodních společností.
  • Při pořizování notářských zápisů, například u dědického řízení nebo při zakládání společnosti.
  • U firemních auditů.
  • Při zkouškách v autoškole.

 

Jak soudní tlumočení probíhá?

Tlumočník vždy nejprve vyslechne větu či část rozhovoru, a následně ji přetlumočí do požadovaného jazyka. Průběh je tedy pomalejší než u simultánního tlumočení. Je vhodné pro menší počet posluchačů.

Přetlumočený text musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Soudní tlumočník se během tlumočení musí průběžně ujišťovat, že osoba, které tlumočí, rozumí tomu, co je jí tlumočeno. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné.

FAQ - Co vás nejčastěji také zajímá?

Pro zajištění hladkého průběhu tlumočení doporučujeme kontaktovat nás minimálně týden až dva před akcí.

Česká republika má omezený počet soudních tlumočníků a spousta méně používaných jazyků má pouze jednoho jmenovaného tlumočníka, který zrovna nemusí být v požadovaném termínu k dispozici.

V ceně je zahrnuto vše od přípravy tlumočníka na tlumočení přes dopravu až po samotné tlumočení a ověření výkonu soudním tlumočníkem.

Pokud se jedná o komunikaci se státním úřadem, například matrikou, soudem či policií, tak určitě. Stejně tak v případech, kdy jde o uznání otcovství, svatbu, výslech, zkoušku v autoškole, jednání u notáře, dědické či rozvodové řízení aj. Zpravidla stačí danému subjektu zavolat a on vám upřesní, zda potřebujete soudního tlumočníka či nikoliv.

Jedná se o skupinu tlumočníků, kteří jsou uznáni státem (Ministerstvem spravedlnosti České republiky) nebo jmenováni Krajským soudem. Jejich služby využijete při komunikaci s jakoukoliv státní institucí. Soudní tlumočení je vždy konsekutivní.

Na rozdíl od simultánního (souběžného) tlumočení je konsekutivní tlumočení následným – řečník pronese určitý úsek projevu, odmlčí se a tlumočník během této pauzy příslušnou část přetlumočí. Je vhodné, pokud řečníci vědí, že budou moci dělat při svém projevu pauzy. Typicky tedy při některých obchodních jednáních, prezentacích, projevech atd.

Na rozdíl od konsekutivního (následného) tlumočení je simultánní tlumočením souběžným – tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka, který hovoří plynule. Je vhodné, pokud řečníci vědí, že nebudou při svém projevu dělat pauzy. Typické je pro konference a souběžné tlumočení do více jazyků. Zpravidla si žádá tlumočnickou techniku.

Simultánní tlumočení probíhá v reálném čase, přičemž tlumočník se musí podřídit tempu řečníkova projevu. Jde o mimořádně náročnou disciplínu, proto tlumočníci pracují ve dvojicích a střídají se přibližně po 20 minutách.


Partners