Den svatého Jeronýma

Mezinárodní federace překladatelů (FIT) vyhlásila 30. září za Mezinárodní den překladatelů. Slaví se na svátek svatého Jeronýma, velkého znalce jazyků v křesťanském prostředí.


Svatý Jeroným je jedním z mála lidí, kteří byli za svaté prohlášeni jako výraz úcty za svoje služby církvi, nikoli na základě bohabojnosti nebo svědectví zázraků. Svatý Jeroným je historií připomínán především v souvislosti s jeho překladem Bible. Jeroným byl přítelem papeže Damase, který jej v roce 384 pověřil revizí latinského textu Nového zákona. Když Jeroným po dvou desetiletích tuto práci dokončil, rozhodl se, že přeloží i Starý zákon a to z původního jazyka – hebrejštiny.

Tento starý biblický jazyk studoval během svého dlouholetého pobytu v Betlémě. Jeho překlad z hebrejštiny je průkopnickým dílem, protože všichni před ním překládali Starý zákon z řeckého textu Septuaginty. Jeronýmův překlad dostal název Vulgata, což znamená „obecný text“ a stal se uznávaným základním textem v římskokatolické církvi.

Jeroným je připomínán nejen jako skvělý překladatel, ale i jako vzor pro své následovníky. Nebál se připustit neznalost či chyby a často svoje překlady následně revidoval, opravoval a doplňoval.

Jeho pravděpodobně nejznámějším přešlapem při překladu bylo, když nechal Mojžíšovi narůst rohy. Podle hebrejského originálu (Exodus 34) vycházely z Mojžíšovy hlavy po jeho sestoupení z hory Sinaj „paprsky světla“. Daný výraz  ale v hebrejštině znamená i „rohy“ a Jeroným právě tento význam použil. Tato chyba  našla mnoho následovníků, např. Michelangelo v roce 1515 vyobrazil Mojžíše právě na základě Jeronýmova popisu z Vulgaty. Jeho 235 centimetrů vysokou sochu Mojžíše s rohy můžete spatřit v Římě dodnes.

 

Se svatým Jeronýnem se pojí i některé pranostiky:

  • O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
  • Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

 

Svatý Jeroným vyobrazený s lebkou zákazníka-neplatiče

 

Autor: Václav BaláčekKomentáře

Okomentujte příspěvek

 


Chci s vámi zůstat v kontaktu

Jak zpracováváme osobní údaje, se můžete podívat zde.