Dalíkova smlouva o pronájmu vily je nejspíš překlad z češtiny

Dnes nás požádal redaktor HN Luboš Kreč, abychom zhodnotili, zda se smlouva o pronájmu vily v Toskánsku, kterou Marek Dalík předložil médiím, jeví jako překlad z češtiny.


Odpověď

Velmi pravděpodobně ano.

 

Smlouvu prošel Václav Baláček, náš guru právních překladů, který metodicky zaštiťuje sekci právních překladů v naší společnosti. Dokument předložený Dalíkem hodnotí takto:

Smlouva se jeví jako poloprofesionální překlad z češtiny do angličtiny vykazující celou řadu čechismů:

  1. řadové číslovky – psaní s tečkou, typické pro češtinu, se v angličtině nepoužívá: „15. June 2009“, „Article II. of this Contract“
  2. formát čísel – „EUR 30.000“ jako částka měsíčního pronájmu znamená třicet euro, správně by mělo být uvedeno „EUR 30,000“ nebo „EUR 30 000“
  3. „Cadastre of real estate assets“ – termín cadastre pro „katastrální“ se nepoužívá, správně by mělo být např. „Real Estate Register“
  4. „recreational“ ve smyslu rekreační je další čechismus, používá se spíš „holiday“
  5. vazba „from … till“, typická chyba u překladů z češtiny do angličtiny, správně je „from … to …“
  6. „commence to run“ je doslovný překlad sousloví „počíná běžet“, v angličtině se ovšem používá jenom „commence“
  7. „be in delay“ je další čechismus, resp. doslovný, ale nesprávný překlad výrazu „být ve zpoždění“
  8. „period lasting longer than …“ – další typická chyba, správně anglicky by to bylo „period longer than …“
  9. češtinou ovlivněný slovosled – například slova „only“: „This Contract can be altered and amended only in writing“, správně má být „This Contract can only be altered and amended in writing“ …, only se přiřazuje co nejblíž ke slovesu

 

Závěrem

Lze téměř s jistotou tvrdit, že v případě Dalíkem prezentované smlouvy jde o překlad z češtiny. Anglický text smlouvy by bylo možné velmi jednoduše přeložit zpátky do původního znění, se všemi typickými českými výrazy.

 Komentáře

Comments are closed.


Partneři