České překlady se vyjadřují k reportáži FTV Prima

Překlady a tlumočení jsou poměrně poklidný obor. Nestává se tedy příliš často, aby tlumočník byl důvodem všeobecného rozruchu. V poslední době jste však mohli zaregistrovat hned dva případy, kdy tlumočník zahýbal médii. V prvním případě se jednalo o tlumočníka Adama Homsiho, který byl jedním z pětice Čechů unesených v Libanonu a který je naštěstí již bezpečně zpátky v České republice.

Ve druhém případě se pak jedná o stále probíhající kauzu, která se vztahuje k reportáži FTV Prima odvysílané dne 11. 2. 2016. Na reportáž se můžete podívat zde – začíná v čase 13:30.

Jedná se o větu, která je v poslední době velice oblíbenou citací a která vzbudila obrovský (negativní) ohlas na sociálních sítích i mimo ně. Konkrétně jde o krátký útržek z rozhovoru s  iráckým uprchlíkem, který před několika dny dorazil do České republiky:

„Chtěli bychom tady zůstat a později i pracovat, ale nejdůležitější je pro nás bydlení. Než abychom bydleli v přemalovaném kravíně, tak to se raději vrátíme do Iráku.“

Naši pozornost však tato kauza získala až v momentě, kdy nadační fond Generace 21 a následně pak stránky projektu Hatefree Culture vydali prohlášení o tom, že tlumočení bylo nesprávné a tlumočník nepřeložil to, co řekl dotazovaný. Celý článek si můžete přečíst zde.

Pravdivost takového tvrzení nám umožnila ověřit skutečnost, že na internet bylo vloženo video se záznamem tlumočení, které pochází z mobilního telefonu jiného z uprchlíků (odkaz na video naleznete ve zmíněném článku). Vzhledem k tomu, že nikdo z nás neumí arabsky a zároveň máme nejlepší možný přístup k zajištění zcela nezávislého překladu, rozhodli jsme se objektivně přeložit zveřejněnou část rozhovoru. Považujeme za důležité upozornit na to, že jako nezávislá překladatelská agentura nemáme žádný profesní ani osobní vztah k žádnému ze zainteresovaných subjektů (FTV Prima, Hatefree Culture, Generace 21 aj.).

Naším cílem bylo co možná nejobjektivnější ověření předmětných skutečností, proto jsme se rozhodli využít profesionálního překladatele, který žije v Alžíru (tedy v zemi, která není v současné době postižena migrační krizí) a nehovoří vůbec česky. Překlad proběhl z arabštiny do angličtiny a překlad českého tlumočníka zveřejněný v předmětné reportáži nebyl brán vůbec v potaz. Následně byl anglický překlad promluvy iráckého uprchlíka přeložen do češtiny; do komentáře pod příspěvek je pak vložen původní anglický přepis.

Následuje přesný přepis rozhovoru zveřejněného videa pořízeného na mobilní telefon, které reflektuje průběh rozhovoru mezi štábem FTV Prima, tlumočníkem a dotazovaným. Jeho části, které byly původně v arabštině, jsou vyznačeny kurzívou. Záznam začíná v půlce věty.

Dotazovaný: „…čte Bibli přeloženou do češtiny.“

Tlumočník: „Prý jsou tady teprve 4 dny, ale jeden z jeho dětí, tak už za tu dobu učí tak česky, že už umí… začíná číst i Bibli, jako. Česky Bibli.“

Reportér: „Za čtyři dny?“

Tlumočník: „Za čtyři dny.“

Reportér: smích

Dotazovaný: „Jak jsem už řekl, přijeli jsme sem z Homs s otevřenými srdci, abychom zde žili svůj život. Za těch posledních 5 nebo 6 dnů jsme si všimnuli, že lidé jsou zde milí. Pomáhají cizincům zajistit vše, co potřebují. Nejdůležitější věc pro nás však je, abychom měli vhodné bydlení, všechno ostatní si zajistíme sami později. Přišli jsme sem pracovat, nikoliv abychom se nechali podporovat českou vládou. Máme všichni pracovní zkušenosti. Každý z mých synů má zkušenosti v konkrétním oboru. Budou pracovat a podporovat své rodiny. Ale když jsme dorazili, byl jsem překvapený, že bydlení není vhodné. To se mi nelíbí.“

Tlumočník: „Jejich cílem v České republice je opravdu tady zůstat a eventuálně potom i pracovat, protože v Homs taky pracoval, (nesrozumitelné) bez práce. Ale nejdůležitější pro něj je vhodné bydlení. Protože buďto bude bydlet v nějakém kravíně, kterej znovu je přemalován, protože takové věci on jako nebude akceptovat v žádném případě a vrátí se zpátky do Iráku.“

Reportér: „Vraťme se zpátky k té češtině. Předpokládám, že líp se budou učit děti, asi, předpokládám, než… než rodiče. Rodičům to bude dělat asi větší problém.“

Tlumočník: „Myslíte si, že děti se budou učit jazyk lépe než dospělí?“

Dotazovaný: „Dětský mozek je jako nepopsaný list, rychleji uchovává informace. Učí se lépe než já. Jestliže se já naučím jazyk za rok, dítě to může zvládnout za dva nebo tři měsíce.“

Tlumočník: „Rozhodně ty děti mají čistý mozek. Maj čistou stránku v tom mozku. Takže co mu bude trvat rok, určitě tomu dítěti tak za měsíc to zvládne v pohodě.“

Dotazovaný: „Děkuji za vaši návštěvu“

Tlumočník: „Děkuji vám za návštěvu.“

Jako profesionálové v oboru víme, že překlad i tlumočení jsou velice specifické disciplíny. Dejte pěti překladatelům stejný text a výsledkem bude pět unikátních textů ve stejném cílovém jazyce.

Nicméně v  tomto konkrétním případě si troufáme tvrdit, že ve zveřejněné části výpovědi iráckého uprchlíka formulace „o přemalovaném kravíně“ nezazněla. Nebudeme komentovat, jak k celé situaci došlo. Nevíme, zda se jedná o pochybení tlumočníka způsobené neznalostí, neporozuměním či úmyslem nebo o pochybením kohokoliv jiného. Nevíme, zda pořízenému záznamu nepředcházelo cokoliv, co by mohlo vysvětlit, proč se arabský originál tolik liší od českého „překladu“. Domníváme se však, že při kvalitně provedeném tlumočení by posun ve významu překládaného projevu neměl být tak značný.

Věříme, že naše vyjádření napomůže čtenářům rozptýlit pochybnosti, které vzniknou vždy, když dvě strany říkají něco zcela odlišného.

Budeme rádi za vaše podněty a zprávy v komentářích, upozorňujeme však, že nevhodné a urážlivé komentáře budeme mazat.

České překlady s.r.o.

www.ceskepreklady.czKomentáře

 1. Míša Vorlová 19. února 2016

  Přímý překlad z arabštiny do angličtiny (na začátku řádků je vždy časová značka):

  00:01: …He reads the bible translated into czech
  00:23 As I told, we came from Homs, with all our hearts, to live in this country.
  00:29 and actually, we have noticed during these 5 or 6 days that people here are nice
  00:34 they help strangers and provide them with all that they need
  00:38 but the most important thing for us is to have a convenient house
  00:43 and we will get other things by ourselves in future.
  00:47 We came here in order to work and not to get Czech government support.
  00:50we have got work experiences
  00:51 each of my sons has an experience in a specefic field,
  00:56 in future,they will work and support themselves and their families.

  01:00 But when I came here
  01:02 I was surprised that the house is not convenient
  01:05 I can’t stand it.

  (interpreter) 1:40 secondly, do you think that children would learn czech language better than adults?

  01:47 Child’s brain is like a blank page,
  01:57 he quickly stores information,
  02:01 he learns better than me.
  02:04 If I learn the language in a year.
  02:07 he may do it in two or three months.
  02:29 thanks for your visit and for your channel.

Okomentujte příspěvek

 


Partneři