České překlady mezi
společensky odpovědnými firmami

V prostorách Červeného kostela v centru Olomouce se v pondělí 13. listopadu v podvečer předávaly krajské ceny za společenskou odpovědnost v roce 2022.

České překlady získaly v kategorii Podnikatelský sektor mezi podniky do 50 zaměstnanců 2. místo.


Pod záštitou Olomouckého kraje se konal již třetí ročník soutěže. „Chovat se společensky odpovědně, nejen ve svém podnikání, ale i vůči svému okolí patří k nosným tématům 21. století. Cílem této soutěže je ocenit a poděkovat všem, kteří se takto chovají nad rámec zákonem svěřených povinností,“ řekl k soutěži Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Prestižní ocenění mohli získat živnostníci, firmy, obce, školy a školská zařízení i neziskové organizace. Jako podklady pro vyhodnocení soutěžního klání sloužily sebehodnotící zprávy, které posuzovali manažeři z Rady kvality ČR.

 

Část zisku pravidelně vracíme společnosti

Slavnostního večera v nově zrekonstruovaných prostorách Červeného kostela se zúčastnili oba majitelé naší překladatelské agentury, Václav Baláček i Lukáš Utíkal.

Druhé místo v oblasti společenské odpovědnosti za rok 2022 přitom bylo nečekaným překvapením.

„Uvědomujeme si, že zásluhu na tom, že dnes patříme k největším překladatelským agenturám v ČR, má i naše okolí, část zisku proto vracíme společnosti upřímným zájmem o druhé a dění kolem. Jsme lingvisté, kteří se snaží kromě cizích jazyků rozumět také potřebám těch, co třeba v životě neměli tolik štěstí,“  říká k ocenění Václav Baláček

 

Nejde přitom jen o práci managementu, společenská odpovědnost je u nás ve firmě záležitostí všech. „Počtem zaměstnanců jsme relativně malá firma a tento úspěch nám ukázal, jak zásadní je pro společný úspěch přístup každého člena týmu. Pro nás, jako management, je to signál, že je opravdu důležité snažit se vytvářet takové firemní podmínky a kulturu, abychom kolem sebe měli stabilní tým sdílející stejné hodnoty,“ dodává Václav Baláček.

Jeho slova doplňuje spolumajitel Lukáš Utíkal: „Na rozdíl třeba od výrobních podniků pro nás není tak velké téma dopad podnikání na životní prostředí, protože v tomhle ohledu přírodu zatěžujeme jen minimálně. Určitý druh společenské odpovědnosti tak vnímáme spíše směrem dovnitř firmy, ve vztahu k lidem, kteří s námi spojili svůj pracovní život.“

 

Řeč je pro nás nástrojem podnikání i pomoci

Jak možná víte, prioritně se zaměřujeme na oblasti vzdělávání (jazyky, jazykové vzdělávání, literatura), zdraví (sociální a charitativní pomoc) a umělecké a kulturní projekty.

V roce 2022 od nás získaly podporu tyto projekty a instituce: Zdravotní klaun, ARPOK, Olomoucké barokní slavnosti, P-centrum, Lékaři bez hranic, Albatros media a Charita ČR. O tom, kde a jak pomáháme, pravidelně informujeme na webu i na sociálních sítích.

„Ocenění si velmi vážíme a je to pro nás závazek stále dál aktivně pracovat na tom, aby řeč jako nástroj mohla být současně předmětem podnikání i pomoci,“ dodávají majitelé překladatelské agentury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentáře

Okomentujte příspěvek

 


Partneři