Jak jsme již několikrát zmiňovali, společnost „České překlady“:https://www.ceskepreklady.cz/preklady-tlumoceni.html klade velký důraz na používání CAT nástrojů v rámci překladatelského procesu. Výhody jejich používání jsou značné – udržení jednotné terminologie, možnost vytvářet oborové či klientské překladatelské paměti, možnost vytvářet glosáře s automatickým vkládáním klíčových termínů do překládaného textu, možnosti efektivní koordinace překladatelských týmů, apod.

Více informací o CAT nástrojích ve společnosti České překlady naleznete „zde.“:https://www.ceskepreklady.cz/prekladova-pamet-a-strojovy-preklad.html

Protože však CAT nástroje nejsou mezi překladateli doposud příliš rozšířené, poskytuje společnost České překlady vytipovaným zájemcům z řad překladatelů na volné noze zdarma školení v používání programu Wordfast. Školení probíhá formou konferenčního hovoru s připojením účastníků na jednu pracovní plochu a zahrnuje jak část teoretickou, tak i část praktickou s ukázkami příkladů.
Máte-li zájem spolupracovat s naší společností jako externí překladatelé a zároveň nejste zkušenými uživateli CAT nástrojů, avšak máte zájem se naučit něco nového, neváhejte se s námi spojit a domluvit termín příštího školení. Pro první seznámení s Wordfastem doporučujeme shlédnout „výukové videosekvence.“:http://www.wordfast.net/index.php?whichpage=video&lang=engb

Václav BaláčekKomentáře

Comments are closed.