Díky softwarové podpoře a dobré znalosti aplikace Wordfast je společnost České překlady schopna realizovat i rozsáhlé překladatelské projekty v rekordně krátkém čase. Je-li krátký termín dodání zákazníkovou prioritou, je nutno překlad rozdělit mezi více překladatelů. V tomto případě se jedná o překlad výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v rozsahu více než 60 stránek, u níž klient požaduje termín dodání přes víkend.

Jak ale zajistit, aby jednotliví překladatelé byli ve své práci synchronizováni a aby výsledkem jejich práce byl homogenní text?

Projekt jsme rozdělili mezi dva překladatele, kteří při práci využívají podpory aplikace Wordfast Server. Nejprve bylo nutno zpracovat překladovou paměť z dříve překládaných textů a referenčních materiálů poskytnutých zákazníkem (tzv. „align“ – spojení jednotlivých vět v češtině s odpovídajícími větami v anglickém textu), jako další fáze následovala tvorba terminologického glosáře a poté následovalo „propojení“ obou překladatelů pomocí Wordfast Serveru. Díky této pokročilé technologii se text překládaný jedním překladatelem automaticky zapisuje na zabezpečený server, kde je k dispozici pro práci druhého překladatele. Jsme tak schopni garantovat 100% konzistenci použité terminologie u rozsáhlých projektů zpracovávaných v rekordně krátkých termínech. Společnost České překlady je průkopníkem v používání moderních technologií pro podporu překladatelského procesu (tzv. CAT – computer assisted translation).

Naše překladatele pravidelně školíme v používání CAT aplikací, poskytujeme jim technickou podporu a jsme opravdu důslední v oblasti použití těchto podpůrných nástrojů, tzn. vytváříme překladové paměti pro konkrétní obory a klienty.

Wordfast a další CAT programy používáme pro překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, polštiny, italštiny,  španělštiny a mnoha dalších jazyků.

Václav BaláčekKomentáře

Okomentujte příspěvek