Anotací se rozumí souhrnná písemná informace připojená k určitému dokumentu a vztahující se k němu, anotace jako stručná charakteristika díla bývá rovněž součástí bakalářských a diplomových prací.

Anotace diplomové práce je souhrnem základních informací o díle. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Součástí anotace je mimo jiné identifikace autora, školy, název diplomové práce, jméno jejího vedoucího, krátká výstižná charakteristika diplomové práce a výčet klíčových slov. Rozsah anotace by měl odpovídat zhruba jedné polovině normované strany.

Pokud původní práce není psána v angličtině, některé vysoké školy požadují i překlad anotací diplomových prací do angličtiny. Pokud potřebujete svoji anotaci přeložit do anglického nebo jiného jazyka, obraťte se s důvěrou na společnost „České překlady“:https://www.ceskepreklady.cz/odborne-preklady.html.

Václav BaláčekKomentáře

Comments are closed.