Překlady do angličtiny a ostatních jazyků – trocha čísel

Z celkového obratu překladatelských prací dosaženého společností „České překlady“:www.ceskepreklady.cz v březnu 2008 představují překlady z/do jednotlivých jazyků tyto poměry: Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny – 39% Překlady z němčiny a překlady do němčiny –  37% Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny – 7% Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny – 3% […]

Číst dále  

Další rozsáhlý překladatelský projekt – překlad právnického textu z češtiny do angličtiny

Tentokrát je naším úkolem připravit kompletní překlad dokumentace týkající se soudního řízení, včetně tzv. soudního ověření, pro klienta – advokátní kancelář. Jedná o soubor rozhodnutí, usnesení, odvolání a dalších typů dokumentů v rozsahu přibližně 100 stran, s termínem dodání do 3 pracovních dnů. Originální texty nejsou k dispozici v elektronické podobě, proto je třeba provést […]

Číst dále  

Rozsáhlý překladatelský projekt – výroční zpráva pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava (angličtina)

Díky softwarové podpoře a dobré znalosti aplikace Wordfast je společnost České překlady schopna realizovat i rozsáhlé překladatelské projekty v rekordně krátkém čase. Je-li krátký termín dodání zákazníkovou prioritou, je nutno překlad rozdělit mezi více překladatelů. V tomto případě se jedná o překlad výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v rozsahu více než 60 […]

Číst dále  

Spolupráce s Univerzitou Palackého pokračuje …

Zatímco nadále pokračuje projekt překladatelské praxe pro studenty translatologie UP v Olomouci, v jejímž rámci studenti překládají texty pod přísným dohledem pracovníků společnosti České překlady, rozběhl se i program tlumočnické praxe pro studenty germanistiky UP Olomouc. V rámci této praxe budou mít studenti německého jazyka možnost doprovázet profesionální tlumočníky společnosti České překlady a sledovat je […]

Číst dále  

Aktualizovaná verze příručky Evroské komise "English Style Guide" a další zdroje terminologie

Generální ředitelství pro překlad Evropské komise vydalo aktualizovanou verzi své příručky pro překladatele pod názvem: English Style Guide, A handbook for authors and translators in the European Commission. Příručka obsahuje cenné informace z oblasti stylistiky a definuje úzus v mnoha oblastech, např. psaní velkých a malých písmen, překlady zeměpisných názvů, psaní interpunkce, formáty čísel a […]

Číst dále  

Je libo překlad do hindštiny?

Kromě standardních jazykových kombinací, kdy nejčastější jsou z pochopitelných důvodů kombinace čeština – angličtina a naopak a čeština – němčina a naopak, nabízíme rovněž překlady z/do dalších hlavních evropských, ale i mimoevropských jazyků. V minulém týdnu jsme realizovali zakázku pro internetový katalog ubytovacích služeb – lokalizaci internetového portálu (katalogu ubytovacích kapacit) do přibližně 15 jazyků, […]

Číst dále  

VLTM

Velice zajímavý článek o Very Large Translation Memory a předpovědích dalšího používání překladových pamětí v blízké budoucnosti naleznete „zde.“:http://www.fit-europe.org/vault/barcelone/Champollion.pdf Václav Baláček

Číst dále  

"Sociální automobil"

Společnost České překlady spolupracovala při realizaci projektu „sociální automobil“ Renault Kangoo pro „Středisko rané péče Olomouc“:http://www.ranapece.cz/strediska/olomouc/index.html. Dne 28. února 2008 byl automobil předán za účasti představitelů vedení firem, které se na tomto projektu finančně podílely. Václav Baláček

Číst dále  

Potíže s WF verzí 5.52zx

U verze 5.52zx Wordfastu, vydané dne 28.1.2008 se objevuje několik problémů: 1. Nepřesnosti při analýze – navzdory zapnuté funkci SegmentAll v PB ukazuje analýza cca 1300 slov, ačkoli text má ve skutečnosti 3300 slov. 2. Při „ručním“ rozšíření segmentu, tzn. vykopírování textu pomocí CTRL+X a jeho vložení do cílového segmentu dojde k tomu, že při […]

Číst dále  

Slovník roku 2008

Jako každoročně i letos Jednota tlumočníků a překladatelů udělila cenu SLOVNÍK ROKU 2008. Více informací naleznete „zde.“:http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=1041 Václav Baláček

Číst dále