V minulém týdnu jsme spustili proces postupného přechodu na nový CAT nástroj – MemoQ, pomocí něhož bychom v budoucnu chtěli realizovat téměř všechny překladatelské projekty (v kombinaci s dalšími nástroji, např. Wordfast, Trados, OmegaT, apod.).

Ačkoli se problematice CAT věnujeme na tomto blogu dlouhodobě, shrňme si stručně, co to vlastně je. Zkratka CAT znamená „Computer Aided Translation“ (někdy se uvádí jako „Computer Assisted Translation“), tedy překlad s pomocí počítače. CAT nástroj je počítačový program,
který racionalizuje práci překladatele.

**Práci zefektivňuje díky těmto třem hlavním funkcím:**

1. CAT nástroj rozděluje text na segmenty (věty nebo části vět) a vhodným způsobem s nimi pracuje, čímž jednak usnadňuje a zrychluje práci překladatele, ale zároveň je to silný pomocník pro zvýšení kvality překladu. U některých nástrojů, jakým je například Wordfast, se každý segment zobrazuje v samostatném panelu a překlad se píše do panelu hned pod originálním textem. Jiné nástroje, jako například MemoQ, pracují v samostatný editorech, do kterých jsou texty importovány a ze kterých jsou poté exportovány ve finálním formátu.

**Zde vidíte ukázku toho, jak pracuje Wordfast.**

Do žlutého okna máme přeložit větu „Dear colleagues;“ (z angličtiny do češtiny), Wordfast nás upozornil na to, že 30. listopadu 2006 jsme přeložili téměř totožnou větu, pouze s rozdílem v interpunkčním znaménku. Wordfast změny vyznačí barevně pro snadnější orientaci:

**A zde podobná ukázka práce s aplikací MemoQ:**

Vidíme samostatný editor MemoQu – hlavní okno, kde text překládáme (vlevo nahoře), pod tím náhled dokumentu tak, jak bude zobrazen v původním editoru – v tomto případě ve Wordu a vpravo výsledky z překladové paměti – opět s barevně označenými změnami. Výrazy s modrým pozadím máme uloženy v glosáři a program tyto termíny může sám vkládat do překládaného textu, zároveň nás upozorní na výskyt nesouladu mezi použitou terminologii a terminologií uloženou v glosáři.

2. Překlad každé věty je uložen spolu s výchozím textem do překladové paměti, tzn. jako páry, které nazýváme překladové jednotky (segmenty, translation units, TUs). Tyto překladové jednotky jsou následně k dispozici pro další použití v případě, že při překladu narazíme na stejný nebo podobný segment. Společně s originálním textem a jeho překladem se do paměti ukládají další užitečné informace – jméno autora, datum a čas vytvoření, příslušný obor, název projektu, identifikace zákazníka. Všechny tyto informace jsou samozřejmě pro další použití překladových jednotek velmi užitečné.

Díky tomu, že MemoQ pracuje jako samostatný editor nezávislý na Wordu (jako představiteli nejčastějšího formátu překládaných dokumentů), je schopen nabídnout některé speciální funkce umožňují navigaci v textu a zvláštní pohledy na segmenty, které je třeba přeložit nebo zkontrolovat. MemoQ např. umožňuje zobrazení všech segmentů, které ještě nebyly zkontrolovány, které byly upraveny, které se v textu opakují, kde se vyskytuje sjednocovaná terminologie, apod. Stejně tak jsme schopni spojit více dokumentů v rámci projektu do jednoho „pohledu“ (view) pro potřeby snadnějšího vyhledávání, kontroly a podobně.

3. Jak jsme již několikrát vysvětlili, hlavní funkcí CAT nástrojů je ukládání překladových jednotek do databáze nazývané překladová paměť (translation memory, TM), odkud se mohou opět použít pro jakýkoli jiný text nebo i ve stejném textu. Rozlišuje se několik úrovní podobnosti textu – od 100% shod, kdy se dříve přeložený text zcela shoduje s nově překládaným textem, přes segmenty s drobnými odchylkami ve formátování (malá a velká písmena, tučné písmo, …) až po tzv. „fuzzy matche“, které se neshodují ze 100%, ale např. ze 75% (segmenty „Petr jede k moři“ a „Pavel jede k moři“ se právě shodují ze 75%).
CAT nástroje rovněž umožňují nastavení různých úrovní „penalizace“. Chci-li si být například jistý, že budu používat správnou terminologii, kterou jsem zvyklý používat pro daného klienta, mohu jako penalizaci nastavit právě jméno klienta. Pak, i když bude segment 100% shodný s předchozím segmentem uloženým v paměti, ale nebude se shodovat název klienta, CAT nástroj mě na tuto neshodu upozorní.

V překladových pamětech lze rovněž jednoduše vyhledávat termíny jako ve slovnících.

Hlavní výhodou programu MemoQ (například v porovnání s Wordfastem) je to, že si poradí s úctyhodným balíkem nejrůznějších formátů souborů. Zatímco Wordfast si 100% poradí pouze se soubory ve Wordu a s dalšími formáty má poměrně potíže (včetně dalších formátu MS Office), MemoQ umí pracovat s těmito formáty:

**Zdrojové dokumenty**
• Microsoft Word (.DOC)
• Rich Text Format (.RTF)
• Microsoft Excel (.XLS)
• Microsoft PowerPoint (.PPT)
• HTML (.HTML)
• Plain text (.TXT)
• TradosTag (.TTX, nasegmentovaný)
• TRADOS bilingual RTF (.RTF or .DOC, nasegmentovaný)
• XML (.XML)
• Adobe Framemaker (.MIF)
• Adobe InDesign (.INX)
**Dvojjazyčné dokumenty**
• MemoQ Bilingual Documents (.MBD)
• TradosTag (.TTX, nasegmentovaný)
• TRADOS bilingual RTF (.RTF or .DOC, nasegmentovaný)
**Soubory projektů**
• Projekty MemoQ (.XPR)
• Projekty MemoQ Server (.SPR)
**Překladové paměti**
• Translation Memory eXchange (.TMX) 1.1-1.4
• Vlastní formát paměti pro MemoQ
**Terminologie – glosáře**
• Tabulky (.CSV, .TSV, .TXT)
• Vlastní formát glosáře pro MemoQ
**Pravidla pro segmentování**
• Pravidla pro segmentování eXchange (.SRX)

Václav BaláčekKomentáře

Okomentujte příspěvek