Přinášíme několik poznatků ohledně kompatibility aplikace MemoQ a dalších CAT nástrojů běžně používaných v našem prostředí.

MemoQ je schopen vyexportovat jakýkoli překládaný soubor jako „Trados-compatible bilingual DOC“ dokument, ve kterém je text rozdělen do segmentů oddělených tzv. delimitery, které známe z práce s programy Wordfast a Trados. Tyto soubory lze využít např. následujícím způsobem:
1. Vyčištění do pamětí pro Wordfast nebo Trados a uložení těchto dvojjazyčných dokumentů pro potřeby budoucí rekonstrukce překladových pamětí.
2. Provedení korektury ve Wordu (tzn. pokud uživatel nemá nainstalovaný MemoQ) a zpětné naimportování upraveného souboru do MemoQu s provedením aktualizace příslušného souboru.

Opačným směrem je MemoQ schopen importovat dvojjazyčné soubory zpracované pomocí Wordfastu nebo Tradosu a jednoduše přesunout příslušné překladové jednotky do zvolené překladové paměti v MemoQu.

MemoQ provádí import a export překladových pamětí do/z formátu tmx (Translation Memory eXchange), běžně používaný ostatními CAT programy.

MemoQ je schopen jednoduše zpracovat soubory ve formátu ttx vytvořené pro práci v tradosovském TagEditoru.

Václav Baláček



Komentáře

Okomentujte příspěvek